Kontakt

Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy sp. z o.o.

ul. Mecha­ni­ków 9
44–109 Gliwice
tel. + 48 32 734–67-00; fax + 48 32 734–67-40
e-mail: zks@zks.com.pl

 

Mar­ke­ting- und Angebotabteilung

tel./fax + 48 32 734–65-28
e-mail: oferty@zks.com.pl

Ihr deutschsprachiger Ansprechspartner

Michał Osmen­da

tel. + 48 32 734–66-23; fax + 48 32 734–65-28
mobi­le + 48 500–069-649
e-mail: osmenda@zks.com.pl

Ver­kauf

tel. + 48 32 734–66-97; fax + 48 32 734–67-03
e-mail: sprzedaz@zks.com.pl

Kontakt in Englisch

Doro­ta Dzienis

tel. + 48 32 734–66-97